Ws?uchaj Si? W ?wi?tokrzyskie

Teste agora Após 7 dias, será cobrado valor integral. Cancele quando quiser.

Sinopse

Wi?cej informacji o projekcie mo?na znale?? na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/ Patroni medialni Wydawnictwa Drugie Mówi? Wieki Kiwi Portal Artifex Galeria przy automacie Patroni merytoryczni Narodowe Archiwum Cyfrowe Instytut Sztuki PAN Muzeum Wsi Kieleckiej Audycja powsta?a w ramach programu Promocja czytelnictwa Dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dzi?kujemy za udost?pnienie zdj?? ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego Instytutu Sztuki PAN Muzeum Wsi Kileleckiej Fundacji Góry Historii W projekcie udzia? wzi?li wybór tekstów Wojciech Kalwat teksty Pawe? Kozio? nagranie i re?yseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski promocja Bart?omiej Gutowski wybór zdj?? i koordynacja Magdalena Gutowska Muzyka Katarzyna Mazurkiewicz czyta? Adrian Wi?niewski lektor Krzysztof Siwi?ski

Episódios

 • Kołtun a łaska Boża

  Kołtun a łaska Boża

  14/12/2017 Duração: 21min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • Dla skautów i obywateli

  Dla skautów i obywateli

  12/12/2017 Duração: 18min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • Regionalizm jak geologia

  Regionalizm jak geologia

  11/12/2017 Duração: 18min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • Żeromski – nowoczesny czy nie?

  Żeromski – nowoczesny czy nie?

  08/12/2017 Duração: 23min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • Mistrz Wincenty – kronikarz, który kłamie

  Mistrz Wincenty – kronikarz, który kłamie

  07/12/2017 Duração: 21min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • Prawda i fikcja wojny

  Prawda i fikcja wojny

  06/12/2017 Duração: 23min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa NarodowegoWięcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.

 • „Nie każdemu dane jest rządzić jak należy, choć się i księciem narodzi”

  „Nie każdemu dane jest rządzić jak należy, choć się i księciem narodzi”

  05/12/2017 Duração: 21min

  Dofinansowano ze środków Ministra i Kultury Dziedzictwa Narodowego Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://goryhistorii.pl/projekty/Audycja udostępniana jest na licencji CC-BY autorstwo: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii,wybór tekstów: Wojciech Kalwat. Teksty: Paweł Kozioł. Nagranie i reżyseria, miksowanie, mastering Borys Kozielski. Promocja: Bartłomiej Gutowski. Koordynacja: Magdalena Gutowska. Czyta Adrian Wiśniewski. Lektor: Krzysztof Siwiński.